AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.
kos Obsah košíku
0 položek v hodnotě 0,00 Kč

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

   Tímto Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

   Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů,

kterým je společnost AQUAPLASTIK MORAVA  s.r.o., IČO: 26892243, se sídlem Nádražní 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, dále jen „správce“

 

Elektronický kontakt pro účely GDPR:

gdpr@aquaplastik.cz

   Respektujeme soukromí zákazníka a Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom mohli kvalitně realizovat naše služby. Společnost AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů).

   Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných a zabezpečených serverech. Společnost AQUAPLASTIK MORAVA  s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu společnosti AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o., berete svojí registrací či odesláním objednávky na vědomí všechny informace o zpracování a uchovávání Vašich osobních dat tak, jak je uvedeno zde.

Uchovávání osobních dat

   Zákazník při vytvoření objednávky vyplní následující osobní údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že zákazník žádá o doručení zboží na jinou adresu, než fakturační, vyplním navíc ještě i dodací adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a navíc i název osoby či firmy, která zboží převezme nebo název kontaktní osoby v případě doručení do firmy a telefon. Všechny tyto údaje mohou být shodné s již vyplněnými fakturačními údaji. Všechny tyto údaje slouží pro kompletní vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Při dokončení objednávky zákazník potvrzuje, že byl řádně a předem seznámen s obchodními podmínkami a zároveň bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů.

   AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. po vyřízení objednávky nadále uchovává tyto osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační a také pro řádné plnění zákonných povinností v rozsahu, jež stanovuje legislativa a nemohou být vymazány nebo znehodnoceny i v řádu několika let od uskutečnění objednávky.

   Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem společnost AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám.

   Osobní údaje zákazníků společnost AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. uchovává nejméně po dobu 3 let v rozšířeném rozsahu (identifikační, adresní, kontaktní data, případě i další volitelná data) pro plnění reklamačních a záručních povinností a po dobu nejméně 10 let v minimálně základním rozsahu (identifikační a adresní data) pro plnění legislativních povinností (zejména účetní a archivační) od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů, případně od posledního obchodního případu při opakovaném nákupu. V případě, že zákazník nepožaduje po této době odstranění svých osobních údajů z evidence společnosti AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o., jsou pak uchovávány po dobu dalších 10 let. 

   Zákazník může některé, jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním telefonicky, nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu.

Poskytování dat třetím osobám

   Veškeré údaje a data, která uvádíte v našem e-shopu, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, partneři zajišťující platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti nebo poskytovatelé on-line platebních metod, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

Platnost a účinnost těchto zásad a informací ode dne: 19.5.2019