AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.
kos Obsah košíku
0 položek v hodnotě 0,00 Kč

Reklamační řád

 

  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
  2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
  3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

-          poštou na adrese:  AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

-          emailem na adresu: info@aquaplastik.cz

-          osobně na adrese: AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.

Nádražní 1401

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

-          Spotřebitel je při podávání reklamace povinen:

-                    prokázat zakoupení zboží v našem obchodě např. fakturou, prodejkou nebo objednávkou

-                    reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

-                    podrobný popis závady

  1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

-          opotřebení věci jejím obvyklým užíváním

-          neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou

-          poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)

-          poškození nadměrným zatěžováním

-          poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

  1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu  je zboží vyměněno za nové.
  2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 14.5.2019